• indirimdeki tablolar
  • sectiğimiz tablolar
  • beğenilen tablolar
  • en yeni tablolar
  • satılan tablolar
Abdülmecit Efendi

Ressam Ebdülmecit Efendi

Sultan Abdülaziz’in oğlu olan 29 Mayıs 1868’de İstanbul’da doğdu. 1876’da babasının tahttan indirilmesinden sonra 1908’e kadar sarayda kapalı bir hayat yaşadı. Resimle ilgilendi, yabancı dil öğrendi. 1929’de Vahdettin’in tahta çıkması üzerine veliaht oldu.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu hareketini desteklerken bir yandan da kendi kuvvetini güçlendirmeye çalıştı. 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılınca veliaht sıfatı kayboldu. Vahdettin’in yurtdışına kaçması üzerine halifeliğe seçildi.(18 Kasım 1922) 3 Mart 1924’te halifelik ortadan kaldırılıp hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması kararı alınınca önce İsviçre’ye, sonra Fransa’ya gitti. (www.tablocu.com) Resimle de ilgilenen Abdülmecit’in tabloları ilk kez 1986’da İstanbul’da özel bir galeride sergilendi.

Son halife 23 Ağustos 1944’de sürgünde bulunduğu Paris’te öldü. 

 

09:00:17-09:00:17